Camera hành trình trên gương có Android LX55

Liên hệ

Camera hành trình trên gương có Android LX55
Ghi hình cam trước , cam sau

Màn hình Android : ram 1G,Bộ nhớ trong 16G
Hỗ trợ thẻ 32G
Chạy phần mềm dẫn đường S1