Bộ bóng Xenon

Độ đèn bi xenon

Độ đèn bi xenon

Liên hệ

– Độ sáng tăng lên gấp nhiều lần so với đèn nguyên bản (khoảng 1000%). – Ánh sáng rất đẹp, có mặt cắt cắt đi phần ánh sáng phía trên theo 1 mặt phẳng...